Role-Playing

RECORD OF RAGNAROK | THIÊN MA VƯƠNG BA TUẦN – THUA ĐỨC PHẬT TỪ ANIME ĐẾN NGOÀI ĐẾNBa Tuần – một cái tên khi xuất hiện lần đầu trong RoR hoàn toàn lạ lẫm với toàn độc giả & fan của series này. Tuy nhiên, cái danh …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *